Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ІНФОРМАЦІЯ

про проведення Міжнародного круглого столу «Досвід і проблеми удосконалення екологічного законодавства», присвяченого 15-річчю початку підготовки фахівців в галузі правознавства в НГУ


Круглий стіл, що проводиться 14 грудня, є логічним продовженням, починаючи з 2009 р., щорічних наукових заходів, на яких представники провідних еколого-правових шкіл України підіймають актуальні питання та пропонують шляхи удосконалення вітчизняного екологічного, аграрного, земельного, водного, лісового, гірничого, геологічного, гемологічного, енергетичного, ядерного законодавства та законодавства про надра, тобто саме тих галузей від стану яких багато в чому залежить і розвиток Дніпропетровського регіону зокрема і національна безпека держави в цілому.

Круглий стіл має на меті також сприяти розширенню взаємозв’язків з науковцями та практиками в сфері юриспруденції, екології та гірництва, поглибити взаєморозуміння науковців як із законодавчими так і правозастосовчими органами, зокрема прокуратурою, органами екологічного контролю, гірничого нагляду тощо.

У сьогоднішній зустрічі приймають участь:

1. Прокурор Дніпропетровської області, державний радник юстиції 2-го класу Марчук Наталя Василівна

2. доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України Андрейцев Володимир Іванович

3. доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри екологічного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка Краснова Марія Василівна

4. Заслужений юрист України, директор Науково-дослідного центру енергетичного, ядерного та природоресурсного права, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України Олещенко В'ячеслав Іванович

5. доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука, Національний університет біоресурсів і природокористування України Єрмоленко Володимир Михайлович

6. доктор юридичних наук, професор, чл.-кор. НАПрН України, завідувач кафедри земельного та аграрного права, Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" Шульга Михайло Васильович

7. доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного і фінансового права, Донецький національний університет Синкова Олена Михайлівна Присутні також представники юридичних факультетів Дніпропетровського університету імені Олеся Гончара та Академії митної служби України.  

© 2006-2018 Інформація про сайт