Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Історія створення та дозвільні документи юридичного факультету

Гірничовидобувна галузь завжди потребувала юридичного супроводу. Викладання гірничого права було обов’язковим при підготовці гірничих інженерів у Російській Імперії і вперше запроваджено у 1840-х рр. в Інституті корпусу гірничих інженерів (нині – Санкт-Петербурзький державний гірничий університет).

При заснуванні Катеринославського вищого гірничого училища (КВГУ) у 1899 році відповідно до „Положення…” серед 23 лекційних курсів, що викладалися, під 21-м номером значиться „горное законоведение”, яке залишилося у навчальних планах і після реорганізації КВГУ в Катеринославський гірничий інститут (КГІ) у 1912 р. як „горное законодательство”.

Юридичний факультет ДВНЗ "Національний гірничий університет" (далі - НГУ), починаючи з 1997 р., на підставі ліцензії МОН України готує фахівців, які спеціалізуються у таких важливих для держави правових напрямах, як гірниче, геологічне, екологічне, земельне, гемологічне, ядерне, транспортне, енергетичне право тощо.

Підготовка фахівців права з переважної більшості зазначених спеціалізацій притаманна виключно Національному гірничому університету, зважаючи на те, що ці напрями традиційно розвинуті в НГУ як технологічні. Університет має визнані на державному і світовому рівні відповідні навчальні та наукові школи.

НГУ є єдиним в Україні навчальним закладом де готуються фахівці-юристи для підприємств ПЕК, зокрема - вугільної, уранової, торф’яної, вуглепереробної та шахтобудівної галузей. Працевлаштування для цих фахівців пропонують понад 200 підприємств.

У 2001 р. НГУ успішно пройшов акредитацію освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" з напряму "Право" та ліцензування освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст". У 2002 р. цей рівень було акредитовано.

© 2006-2021 Інформація про сайт