Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Виробничі та регіональні зв'язки юридичного факультету

Дніпропетровщина є відомим у світі гірничодобувним регіоном. Вугільні шахти Західного Донбасу, рудники Кривбасу, Марганцю та Жовтих Вод дієво сприяють входженню України до п'ятірки країн світу – лідерів за потенціалом мінерально-сировинної бази. Але досвід останніх років свідчить, що виробничій та управлінській діяльності підприємств паливно-енергетичного та гірничо-металургійного комплексів бракує фахівців, які володіють не тільки загально-правовими знаннями, а й мають спеціальну підготовку з таких галузей права, як гірниче, геологічне, енергетичне, екологічне тощо.

Існування в нашому регіоні дослідницького університету складає передумови і можливість проведення комплексних експертиз з проблем паливно-енергетичної галузі.

Саме на це спрямовано інноваційну стратегію Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» щодо поглиблення й удосконалення юридичної освіти на основі міжнародних стандартів ISO, інтеграції ділових зв'язків з провідними вищими навчальними закладами України, Європи й світу.

Для забезпечення якісної підготовки фахівців у Державному ВНЗ «Національний гірничий університет» створено потужну матеріально-технічну базу, сучасне організаційно-методичне забезпечення. Науково-педагогічний потенціал відповідає вимогам акредитації.

Зважуючи на вищевикладене, Дніпропетровська обласна державна адміністрація підтримує Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» щодо акредитації спеціальності 7.03040101 «Правознавство».

Донецька паливно-енергетична компанія (ДТЕК) – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Синергія вугледобувних, енергогенеруючих і дистрибуційних підприємств, впровадження передових технологій, професійний менеджмент, зважена соціальна політика дозволяють ДТЕК зберігати лідерські позиції на паливно-енергетичному ринку України.

Фундамент такого успіху в компанії пов'язують з послідовною політикою співпраці з закладами освіти і науки, серед яких одне з провідних місць посідає найстаріша кузня кадрів Придніпров’я – Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет" (НГУ). Вагомим аргументом тісних науково-освітніх проектів, що здійснюються на підставі широкомасштабної корпоративної угоди, укладеної між ДТЕК і НГУ, стала багатопрофільність останнього, що значною мірою задовольняє кадрові й інноваційні потреби компанії.

Унікальність освітньої стратегії НГУ полягає в інтеграції напрямів і спеціальностей, які повністю кореспондують зі сферами інтересів компанії щодо забезпечення структурних підрозділів якісно підготовленим і професійно здатним персоналом – від галузей геологічної розвідки, підземного будівництва та розробки родовищ до комплексу енергетичних, машинобудівельних, комп'ютерно-інформаційних, організаційно-управлінських та економічних відносин. Втім, наведені сфери діяльності об'єктивно не здатні вийти на достатній рівень показників, яких вимагає сучасність, без належного юридичного супроводу фахівцями з відповідною правовою освітою.

Подібну підготовку в Україні здійснює виключно юридичний факультет Державного ВНЗ "НГУ", у розвитку якого компанія ДТЕК не тільки зацікавлена, а й докладає певних реальних зусиль. Компанія переконана, що МОНмолодьспорт України всебічно сприятиме інтеграційним процесам виробництва й освіти з метою досягнення і підтримки енергетичної незалежності нашої держави. 

© 2006-2021 Інформація про сайт