Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Міжнародні відносини юридичного факультету та зарубіжні школи гірничого права

Міжнародний досвід доводить, що провідні закордонні вищі навчальні заклади, зокрема гірничодобувного спрямування, в своїх структурах мають юридичні навчальні підрозділи, оскільки зазначена галузь промислової діяльності має суто специфічні особливості правового регулювання.

Бранденбурзький технічний університет (м. Коттбус, ФРН)

Факультет 4, Інститут менеджменту природокористування.

Департамент цивільного і публічного права, екологічного та європейського права (Lehrstuhl Zivil- und Öffentliches Recht mit Bezügen zum Umwelt- und Europarecht).

Керівник підрозділу – проф. Айке Альбрехт.


Технічний університет «Фрайберзька гірнича академія» (ФРН)

Факультет 6, Інститут німецького, європейського економічного й екологічного права.

Кафедра цивільного права, німецького та європейського економічного права

Керівник підрозділу – проф. Герхард Рінг.

Кафедра публічного права

Керівник підрозділу – проф. Лайнер Вульф.


Університет Саарбрюкен (ФРН)

Факультет 1, Право та економіка (Law and Economics)

Декан факультету – проф. Крістіан Шульц.


Тюменський державний нафтогазовий університет (Росія).

Кафедра "Гірничого права і надрокористування"

Бере участь у підготовці гірничих інженерів геологічних спеціальностей за спеціалізацією "Гірниче право і надрокористування".

Керівник підрозділу – проф. Карасьов В.І.


Російський державний університет нафти і газу ім. І.М. Губкіна (Росія)

Юридичний факультет, кафедра гірничого права.


Університет Західної Австралії (The University of Western Australia)

Юридичний факультет готує спеціалістів з напряму "Гірниче право" (Mining law), на його базі функціонує дослідницький Центр Права Гірничої промисловості, енергетичних і природних ресурсів (Mining, Energy and Natural Resources Law).

Державний ВНЗ «НГУ» плідно співпрацює з вищеназваними університетами в галузі вищої освіти і науково-технічної діяльності, приділяючи головну увагу розвитку наступних галузей співробітництва:

- обмін досвідом використання сучасних організаційних форм, засобів і методів навчання у вищій школі відповідно до вимог Болонського процесу;

- обмін викладачами, студентами, аспірантами і науковцями в рамках програм академічного обміну між університетами;

- спільні публікації посібників та навчально-методичної літератури з подальшим використанням у навчальному процесі, а також результатів наукових досліджень у виданнях з високим рівнем цитування;

- організація сумісних літніх шкіл, семінарів, конференцій та заходів академічного і науково-дослідного співробітництва; підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу;

- інноваційна і науково-технічна діяльність в рамках існуючих угод між університетами, спільні науково-технічні проекти. 

© 2006-2021 Інформація про сайт