Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Юридична клініка "Pro bono"


Історія створення та розвитку. З метою підвищення практичних знань і умінь студентів-правників 2 лютого 2004 року на юридичному факультеті почала роботу Юридична клініка «Pro bono». Кураторами Клініки Леоновою О.В. та Гончаренко В.О. було розроблено Положення про Юридичну клініку юридичного факультету Національного гірничого університету та Програму клінічної освіти для студентів-консультантів Юридичної клініки НГУ. На сьогодні, в Україні, Юридичні клініки ефективно вирішують значне коло проблем. По-перше, це проблема набуття практичних навичок випускників-юристів. В таких клініках студенти поглиблюють свої знання у різних галузях права та мають можливість отримувати практичні навички в роботі з реальними клієнтами. По-друге, це проблема обмеженого доступу деяких категорій населення до юридичної допомоги з причин постійно зростаючої вартості послуг юристів. Саме ця проблема вирішується Юридичними клініками шляхом надання безкоштовної правової допомоги населенню. Розвитку юридичної клінічної освіти в Україні сприяють програми фінансової допомоги Міжнародного фонду «Відродження». Юридична клініка ЮФ НГУ разом із Громадською організацією «Фонд підтримки гуманітарної освіти» розробила власний проект: «Підготовка спеціалістів для надання правової допомоги «третьому сектору» в межах Юридичних клінік». Після реалізації проекту Леонова Олена Вікторівна, яка була його керівником, пройшла практику у Фундації Юридичних клінік в Польщі. Були налагоджені зв’язки та отримано досвід роботи провідних Юридичних клінік зарубіжних країн.


Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" — відповідність Часу

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА

Державного вищого навчального закладу

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

«PRO BONO»

Мета юридичної клініки

підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів юридичного факультету ДВНЗ «НГУ»;
забезпечення доступу представників соціально вразливих груп суспільства до правової допомоги;
формування правової культури громадян;
підготовка та навчання студентів юридичного факультету ДВНЗ «НГУ» у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;
розширення співробітництва ДВНЗ «НГУ» із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями;
впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг.

Основні завдання юридичної клініки:

надання студентам юридичної клініки можливості набуття навичок практичної діяльності за фахом;
створення місць для проходження студентами навчальної та виробничої практики;
надання громадянам соціально вразливих верств населення суспільства безоплатних юридичних консультацій;
проведення заходів з правової освіти населення;
забезпечення можливості спілкування студентів під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових і правоохоронних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності;
створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні потреби громадян.

Принципи діяльності юридичної клініки

повага до права, справедливості, людської гідності;
спрямованість на захист прав і свобод людини, гуманізму, законності, верховенства права та об'єктивності;
безоплатність надання правової допомоги;
конфіденційність, компетентність та добросовісність.

Юридична клініка здійснює свою роботу в таких галузях:

сімейне право
спадкове право
трудове право
цивільне право
господарське право
право соціального забезпечення та з питань захисту прав дитини


На базі юридичного факультету

Державного вищого навчального закладу

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

діє ЮРИДИЧНА КЛІНІКА, яка надає безоплатну правову допомогу.

Консультації надаються студентами ІІІ-V курсів денної форми навчання під безпосереднім керівництвом викладачів факультету – практикуючих юристів.

ПРОПОНУЄМО ВАМ ЗВЕРНУТИСЯ ДО ЮРИДИЧНОЇ КНІНІКИ ЗА ОТРИМАННЯМ

БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ

З ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ З ЦИВІЛЬНИХ, СІМЕЙНИХ, ТРУДОВИХ ТА ЖИТЛОВИХ СПОРІВ

Конт.тел.: 067 631 8885

Графік роботи:

понеділок-п’ятниця: з 09 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. – за попереднім записом, з 14 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. – без запису.

© 2006-2021 Інформація про сайт