Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Матеріальне, кадрове та інформаційне забезпечення підготовки студентів на юридичному факультеті

Матеріальна база факультету поширюється на загальну інфраструктуру університету з більш ніж 110-річною історією. Власне юридичний факультет включає п’ять навчальних кафедр, комп’ютерно-криміналістичний комплекс, у складі якого діють криміналістичний полігон, комп’ютерно-інформаційна лабораторія, а також юридична клініка.

Кадрове забезпечення навчального процесу якісно відповідає ліцензійним умовам МОН України з напряму підготовки та спеціальності „Правознавоство” і кількісно об’єктивується у одному академіку НАПрН України, 10 докторах та 56 кандидатах наук.

На Конкурсі імені Ярослава Мудрого підручник професора кафедри цивільного та господарського права НГУ акад. Андрейцева В.І. «Право екологічної безпеки» (на англ. мові) отримав премію Національної академії правових наук України за кращий підручник для юридичних спеціальностей. Весною 2009 року юридичний факультет НГУ прийнято членом Євразійської Асоціації правничих шкіл та правників.

В останнє 10-річчя правове спрямування наукових досліджень посилилося плідною співпрацею з провідними юридичними факультетами, академічними, громадськими, державними установами серед яких Генеральна прокуратура України, Вища Рада юстиції України, Міністерство юстиції України, Гельсінський фонд прав людини тощо. Фахівцями факультету було підготовлено матеріали для Конституційного Суду України в процесі підготовки до розгляду справи щодо користування ділянками континентального шельфу Чорного моря для видобування нафтогазової сировини.

Загалом, правове регулювання надрокористування суттєво ускладнене, зважаючи на недосконалість нормативно – правової бази та складність структури нафтогазовидобувної, гірничовидобувної промисловості. Одним із пріоритетів діяльності Мінпаливенерго є створення правового формату, необхідного для ефективного вирішення проблем, пов’язаних з екологією, безпекою умов праці в галузі, її адекватної оплати, соціальними гарантіями, отриманням дотацій з державного бюджету, рентабельністю підприємств ПЕК, умовами реалізації їх продукції на оптовому ринку паливно-енергетичних ресурсів. Сьогодні фактично кожен підрозділ галузі, зокрема об’єднання, шахта, рудник, збагачувальна фабрика, потребують міцної юридичної служби.

28 – 30 травня 2009 р. в НГУ проведена Міжнародна науково-практична конференція „Еколого-правові та соціально-правові проблеми розвитку гірничодобувної галузі”, в який прийняли участь визнані фахівці права з Білорусі, Російської Федерації та України, що визнали в своїх рекомендаціях необхідність продовження підготовки юристів для суб’єктів господарювання, перш за все державної форми власності, саме в НГУ.

Питанням розвитку екологічного права, як галузі відповідного законодавства, було присвячено проведений на базі юридичного факультету НГУ 22 – 23 квітня 2010 року Міжнародний круглий стіл «Актуальні проблеми екологічного права». Провідні представники юридичних вузів та факультетів обмінялися думками про новітні доктрини екологічного права, актуальні проблеми екологічної відповідальності, розглянули концептуальні засади нової редакції Кодексу України про надра та правових аспектів екологічної безпеки.

7 жовтня 2011 р. на базі юридичного факультету спільно з Євразійською асоціацією правничих шкіл та правників на 2011 р. проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Правові аспекти реалізації екологічної та природоресурсної політики», присвячена 10-річчю юридичного факультету НГУ в якій взяли участь провідні вчені в галузі екологічного та природоресурсного права України, країн-членів СНД, що сприятиме розширенню взаємозв’язків з науковцями та практиками в сфері юриспруденції, екології та гірництва.

Колектив факультету в своїй навчально-методичній та науковій діяльності постійно працює в напряму дослідження та вирішення питань забезпечення реалізації державної політики щодо правового регулювання в електроенергетичному, ядерному та нафтогазовому комплексах. 

© 2006-2021 Інформація про сайт