Національний гірничий університет — відповідність Часу
Юридичний факультет
 

  Декан факультету – Грищак Сергій Вікторович , кандидат юридичних, технічних наук, професор кафедри конституційного та адміністративного права. Юридичний Факультет Державного ВНЗ "Національний гірничий університет" був заснований в 2001 році.   

Контакти: Тел.: +38 (0562) 46-63-62 
E-mail: GrischakS@nmu.org.ua
Деканат: 10 корпус,ауд. 309До складу факультету входить 5 кафедр:

 • Кафедра історії і політичної теорії
 • Кафедра філософії
 • Кафедра цивільного та господарського права
 • Кафедра конституційного та адміністративного права 
 • Кафедра кримінального права та кримінології
 • Про факультет:

 • Розклад занять
 • Останні новини на юридичному факультеті
 • Історія створення та дозвільні документи юридичного факультету
 • Матеріальне, кадрове та інформаційне забезпечення підготовки студентів на юридичному факультеті
 • Міжнародні відносини юридичного факультету та зарубіжні школи гірничого права
 • Виробничі та регіональні зв'язки юридичного факультету  
 • Особливості юридичної освіти в ДВНЗ "Національний гірничий університет"
 • Юридична клініка "Pro bono"
 • Інформація для абітурієнтів. Правила прийому у 2016 році
 • Підготовка фахівців ведеться за галузями та спеціальностями:

  Галузь знань 08 Право
  • Спеціальність 081 Право
  • Спеціалізації: Господарське право. Екологічне право
  Галузь знань 01 Освіта
  • Спеціальність 011 Науки про освіту
  • Спеціалізація: Педагогіка вищої школи
        Юридичний факультет Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» починаючи з 1997 р., на підставі ліцензії МОН України, готує фахівців, які спеціалізуються у таких важливих для держави правових напрямах, як гірниче, геологічне, екологічне, земельне, гемологічне, ядерне, транспортне, енергетичне право тощо.
        ДВНЗ «НГУ» є єдиним в Україні навчальним закладом де готуються фахівці-юристи для підприємств ПЕК, зокрема - вугільної, уранової, торф'яної, вуглепереробної та шахтобудівної галузей. Працевлаштування для цих фахівців пропонують понад 200 підприємств.
  В останнє 10-річчя правове спрямування наукових досліджень посилилося плідною співпрацею з провідними юридичними факультетами, академічними, громадськими, державними установами серед яких Генеральна прокуратура України, Вища Рада юстиції України, Міністерство юстиції України, Гельсінський фонд справ людини тощо. Зокрема, щорічно в ДВНЗ «НГУ» проводиться Міжнародна науково-практична конференція „Еколого-правові та соціально-правові проблеми розвитку гірничодобувної галузі", та міжнародний круглий стіл «Актуальні проблеми екологічного права», в яких приймають участь визнані фахівці права з Білорусі, Російської Федерації та України, де розглядаються новітні доктрини екологічного права, актуальні проблеми екологічної відповідальності, правових аспектів екологічної безпеки.
        Весною 2009 року юридичний факультет ДВНЗ «НГУ» прийнято членом Євразійської Асоціації правничих шкіл та правників.
  Фахівці факультету готували матеріали для Конституційного Суду України в процесі підготовки до розгляду справи щодо користування ділянками континентального шельфу Чорного моря для видобування нафтогазової сировини.
         Колектив факультету в своїй навчально-методичній та науковій діяльності постійно працює в напряму дослідження та вирішення питань забезпечення реалізації державної політики щодо правового регулювання в електроенергетичному, ядерно-промисловому та нафтогазовому комплексах.
  © 2006-2017 НГУ Інформація про сайт